جوانان سراوان

گزارش ها و عکس ها در شبکه های اجتماعی از ادامه قیام مردم و جوانان سراوان خبر داد و نشان دادند که این تظاهرات در حال گسترش است.

ساکنان بلوچستان در اعتراض به کشتار بیش از ٣٧ کاسبکار بیگناه بلوچ به دست سپاه پاسداران به خیابانها آمده بودند.

 

همانطور که جوانان و مردم به صفوف و همکاری خود روی آوردند، ماموران خامنه ای را به عقب نشینی هل دادند و دفتر فرمانداری را تخلیه کردند. 

و با مشاهده خشم و شورش مردم، مأموران خامنه ای فرار کردند.

جوانان سراوان همچنین اتومبیل های و خودروهای مأموران و سربازان رژیم را که قصد داشتند آنها را سرکوب کنند به آتش کشیدند.

https://twitter.com/faresnews24/status/1364147011235303425?s=20

 

تصاوير و فیلم هایی که در شبکه های اجتماعی در جریان است، خیزش مردم سراوان و جوانان آن را نشان می دهد، زیرا آنها اکنون در حال آزادسازی کامل این شهر هستند.

مردم شهر گفتند که مردم در سراسر ایران نباید در برابر کشتار بی رحمانه ۳۷ سوختبر و بی گناه بلوچ توسط سپاه پاسداران سکوت کنند.

آنها همچنین هشدار دادند که رژیم ایران ممکن است برای پایان دادن به اعتراض از برخی مزدوران کمک بگیرد و تأیید کردند که حق خون آن ۳۷ جوان کاسبکار بی گناه را ترک نخواهند کرد.