ایرانیان مقیم خارج
ایرانیان مقیم خارج در کدام کشورها زندگی می کنند؟

ایرانیان مقیم خارج، دبیرخانه عمومی شورای عالی ایرانیان خارج از کشور ، وابسته به وزارت امور خارجه ایران ، در گزارشی اعلام کرد که 76٪ از کل ایرانیان مقیم خارج از کشور در اروپا و قاره آمریکا زندگی می کنند.

ایرانیان مقیم خارج در کدام کشورها زندگی می کنند؟

دبیرخانه عمومی شورای عالی ایرانیان خارج از کشور ، وابسته به وزارت امور خارجه ایران ، در گزارشی اعلام کرد که 76٪ از کل ایرانیان مقیم خارج از کشور در اروپا و قاره آمریکا زندگی می کنند.

بر اساس این گزارش که روز یکشنبه منتشر شد ، در حال حاضر حدود 4.37 میلیون ایرانی در خارج از کشور زندگی می کنند

آمارهای دبیرخانه عمومی شورای عالی ایرانیان خارج از کشور نشان می دهد که در حال حاضر 1.5 میلیون ایرانی در قاره آمریکا زندگی می کنند که حدود 79 درصد آنها در ایالات متحده و 21 درصد در کانادا زندگی می کنند.

1.2 میلیون ایرانی در قاره اروپا زندگی می کنند

همچنین حدود 1.2 میلیون ایرانی در قاره اروپا زندگی می کنند که بریتانیا با 400000 و آلمان با 319،000 بزرگترین میزبان ایرانیان در اروپا هستند. سوئد ، فرانسه و هلند در رتبه های بعدی قرار دارند

در کل ، اروپا 29٪ از ایرانیان مقیم خارج از کشور را دارد

حدود 558000 ایرانی در خاورمیانه و آفریقا زندگی می كنند كه 357000 نفر آنها در امارات و حدود 111000 نفر در عراق هستند.

در آسیا و اقیانوسیه بیش از 389000 ایرانی هستند كه ترکیه با حدود 127،000 و استرالیا با 120،000 ، بزرگترین کشور میزبان ایرانیان خارج از کشور هستند.

در این گزارش به طور دقیق مشخص نشده است که آیا این تعداد شامل پناهجویان ایرانی یا فرزندان ایرانیانی است که شناسنامه ایرانی ندارند. اما در سال های اخیر ، مقامات ایرانی آمارهای مختلفی درباره تعداد ایرانیان مقیم خارج از کشور منتشر کرده اند که بین چهار میلیون تا پنج میلیون و ۴۰۰ هزار نفر است.

جمعیت مهاجران ایرانی در خارج

بر اساس آمار سازمان ملل ، تعداد مهاجران ایرانی در سال 2019 به حدود 1.3 میلیون نفر رسیده است که در مقایسه با سال 2000 حدود 400 هزار نفر افزایش و در مقایسه با سال 1995 دو برابر شده است. آماری که کمی متفاوت از برآوردهای بانک جهانی است (البته این آمار فقط شامل مهاجران و پناهجویان ایرانی است ، نه همه ایرانی های مقیم خارج از کشور)