خطر خشکسالی

محمدجواد عابدینی، عضو هیئت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست دانشکده مهندسی شیراز اظهار داشت که زنگ خطر خشکسالی در ایران به صدا درآمده و بحران آب جدی تر شده است.

عابدینی گفت كه بحران آب در ایران به موضوعی جدی و حیاتی تبدیل شده است و بیش از یک بار در این باره بحث شده و کارشناسان و مسئولان طی سال های اخیر در این باره هشدار داده و راهکارهایی برای مقابله با این بحران پیشنهاد داده اند.

عابدینی اظهار داشت: «وقتی صحبت از بحران آب می شود، باید بدانیم که زنگ خطر خشکسالی سالهاست در ایران به صدا درآمده است و ما ابتدا باید یک نقشه راه برای این موضوع داشته باشیم تا بتواند ذهن مردم را آموزش دهد».

وی توضیح داد که از نظر جغرافیایی، ایران در مقایسه با قطب شمال، جنوب و خط استوا در موقعیت نسبتاً خوبی از نظر منابع انرژی گرمایی از خورشید و منابع گرمایی ساطع شده از زمین قرار دارد.

عضو هیئت علمی بخش ساختمان و محیط زیست همچنین در مورد مصرف آب و راه های منطقی سازی آن صحبت کرد و توضیح داد که یک برنامه ساده برای کاربردهای مختلف آب وجود دارد.

وی گفت: «۹۰٪ آب می تواند برای کشاورزی و فقط ۱۰٪ آب برای صنعت، آشامیدن، تفریحات سالم و غیره استفاده شود».