واردات روغن

پس از گذشت نزدیک به یک سال از برهم خوردن بازار روغن در کشور، دولت حسن روحانی هنوز در تنظیم بازار این محصول ناموفق است زیرا حالت خشم در میان مردم ایران به وجود آمد که می خواهند بدانند چه کسی از واردات روغن کشور سود می برد.

بی تدبیری و بی کفایتی مقامات دولت روحانی باعث شده تا مردم سراسر کشور برای دریافت یک عدد روغن با کارت ملی صف بگیرند.

 

معاون وزیر: «مشکلی در واردات روغن و تولید روغن خام در کشور نداشته‌ایم»

 

بدتر اینکه علیرغم مشاهدات میدانی و گزارش های رسانه ای در مورد کمبود روغن جامد و مایع در بازار که از ماه ها قبل ادامه دارد، مقامات همیشه ادعا می کنند که ايران کمبود روغن ندارد.

در ادامه انکار مسئولان از کمبود روغن، دیشب یک نشست خبری برگزار شد و عباس قبادی، معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت بار دیگر تأیید کرد: «در حال حاضر ما مشکل روغن نداریم».

معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت ادعا کرد که در ماه های دی و بهمن، مشکلات موجود در مورد روغن به تدریج کاهش یافته است، و وی اظهار داشت که این فشارها هنوز قادر به ایجاد مشکلی در تأمین واردات روغن مورد نیاز به کشور نیستند.