پرنده مهاجر
مرگ ۱۵ هزار پرنده مهاجر در میانکاله مازندران

مرگ ۱۵ هزار پرنده مهاجر در میانکاله مازندران، در حالی که 15000 پرنده مهاجر در تالاب میانکالا استان مازندران به دلیل اصطلاحاً “سم بوتولیسم” تلف شده اند ، بسیاری از کارشناسان معتقدند تا زمان حل مشکلات خلیج گرگان و احیای میانکاله ، مرگ پرندگان در مقیاس بزرگ ادامه خواهد یافت .

مرگ ۱۵ هزار پرنده مهاجر در میانکاله مازندران

در حالی که 15000 پرنده مهاجر در تالاب میانکالا استان مازندران به دلیل اصطلاحاً “سم بوتولیسم” تلف شده اند ، بسیاری از کارشناسان معتقدند تا زمان حل مشکلات خلیج گرگان و احیای میانکاله ، مرگ پرندگان در مقیاس بزرگ ادامه خواهد یافت .

در همین حال ، مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تالاب های سازمان حفاظت محیط زیست گفت که طبق بررسی های انجام شده خلیج گرجستان لایروبی می شود تا تبادل آب منطقه با دریای خزر بتواند کیفیت آب میانکل را بهبود بخشد.

علت مرگ پرندگان تالاب میانکاله «سم بوتولیسم» است

مرگ گسترده پرندگان مهاجر در تالاب میانکاله ادامه دارد. طبق آخرین اطلاعات موجود تعداد پرندگان از دست رفته در این دریاچه به حدود 15000 نفر رسیده است. سازمان دامپزشکی می گوید علت مرگ پرندگان در تالاب های میانکالا “سم بوتولیسم” است. همان سمی که سال گذشته 40000 پرنده مهاجر را در این تالاب از بین برد.

بسیاری از کارشناسان بر این باورند که ترکیبی از عواملی مانند آلودگی تالاب میانکاله ، فاضلاب ورودی به این تالاب ها ، سطح کم آب میانکاله و افزایش لایه های رسوبی در آنها باعث تولید “سم بوتولیسم” و مرگ پرندگان شده است.