آتنا دائمی
دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی آتنا دائمی را رد کرد

دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی آتنا دائمی را رد کرد، دادگاه عالی تجدیدنظر در مورد پرونده جدید آتنا دائمی را كه در زندان اوین برای وی گشوده و توسط دادگاه انقلاب تهران به دو سال زندان و 74 ضربه شلاق محكوم شد ، رد كرد.

دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی آتنا دائمی را رد کرد

دادگاه عالی تجدیدنظر در مورد پرونده جدید آتنا دائمی را كه در زندان اوین برای وی گشوده و توسط دادگاه انقلاب تهران به دو سال زندان و 74 ضربه شلاق محكوم شد ، رد كرد.

آتنا دائمی، کنشگر مدنی محبوس در زندان اوین، روز یکشنبه ۱۸ خردادماه ۹۹، در ارتباط با پرونده جدیدی که در زندان برای وی گشوده شد، توسط شعبه ۲ بازپرسی دادسرای زندان اوین به ریاست قاضی حاجی مرادی مورد تفهیم اتهام قرار گرفت.

اتهامات عليه خانم دائمی

این فعال مدنی که از سال 95 به مدت 5 سال در زندان اوین به سر می برد ، در تیرماه سال گذشته به 3 سال و 7 ماه زندان در در پرونده‌ای دیگر محکوم شد که 25 ماه آن قابل اجرا است و اکنون در حال گذراندن دوران حبس است.

خانم دائمی در تیرماه امسال توسط شعبه 24 دادگاه انقلاب در تهران به ریاست قاضی محمدرضا عموزاد به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به یک سال حبس و به اتهام “اخلال در نظم زندان، به 74 ضربه شلاق” ویک سال زندان محکوم شد.

این پرونده علیه وی توسط وزارت اطلاعات سپاه پاسداران ایران تشکیل شد. در مورد اتهام “تبلیغ علیه نظام” ، دادگاه به صدور بیانیه ها ، نامه ها و بیانیه های منتسب به وی اشاره کرد و وی را به “باخلال در نظم زندان” به برقراری جشن ، بزم و پایکوبی در مراسم سوگواری امام حسین (امام سوم شیعیان) استناد کرد