بازار روسیه

سخنگوی کمیته بازسازی مجلس، البرز حسینی اظهار داشت که بازار روسیه هدف خوب و جدیدی برای کالاهای ایرانی، به ویژه تجهیزات ساختمانی است.

آقای حسینی در بیانیه مطبوعاتی به لزوم توسعه و افزایش روابط اقتصادی ایران و روسیه به دلیل وضعیت اقتصادی و دیپلماتیک خود اشاره کرد.

نماینده پارلمان ایران روسیه را کشوری بزرگ توصیف کرد که نقش مهمی در سطوح سیاسی و اقتصادی در جهان دارد.

وی توضیح داد که ایران و روسیه برای مدت طولانی به هم نزدیک بوده اند و از طرف دیگر بازار روسیه خوبی برای صادرات کالاهای ایرانی، به ویژه تجهیزات و دستگاه های ساختمانی است.

وی اضافه کرد: «وزارت امور خارجه ایران باید روابط خود را با سایر کشورها برای دستیابی به استقلال اقتصادی ادغام کند و سیاستی را دنبال کند که منجر به توسعه ظرفیت های خود از نظر دیپلماسی اقتصادی کشور شود».

البرز خاطرنشان کرد: «محصولات کشاورزی ایران به لطف تنوع آب و هوا منبع قدرت دیگری برای کشور تشکیل می دهند و بنابراین هدف ما صادرات این محصولات به بسیاری از کشورها است».

وی توضیح داد که روسیه با توجه به تعدد حمل و نقل و ارتباطات در دریا، زمین و راه آهن که دو کشور را به هم متصل می کند، یک هدف امیدوار کننده برای محصولات ایران است.