دستمزد کارگران

در حالی که یک ماه به پایان سال مانده است، دیگر خبری از جلسات رسمی تعیین دستمزد کارگران و اتهاماتی که دولت در حال تعلل از این موضوع مهم است وجود ندارد.

اگرچه نمایندگان کارگری عدم برگزاری جلسات شورای عالی کار را به تعویق انداختن دولت و کارفرمایان می دانند و آنها معتقدند که دولت می خواهد تعیین دستمزد را به تأخیر بیندازد، در غیر این صورت چرا هنوز سبد تنظیم نشده است؟

رئیس اتاق عالی اتحادیه های کارگران، ناصر چمنی گفت: «««از نظر زمانی، فرصتی برای تمدید جلسات کمیته دستمزد نداریم».

وی توضیح داد: «امسال تعیین کننده برای دستمزد کارگران است و اگر نتوانیم دستمزدی متناسب با تورم و نیازهای جامعه طبقه کارگر تعیین کنیم، بدون شک شاهد اتفاقات بد در سطح جامعه طبقه کارگر خواهیم بود».

به نوبه خود، آیت الله اسدی، نماینده کارگران در شورای عالی کار نشان داد که حقوق کارگران کشور باید بر اساس سبد معیشت خانوارها تعیین شود زیرا ارزش این سبد معیشت بیش از ۹ میلیون تومان برآورد شده است.

 نماینده کارگران در شورای عالی کار همچنین اظهار داشت: «نمایندگان کارگری عدم تشکیل جلسات رسمی شورای عالی کار را به تعویق انداختن دولت و کارفرمایان می دانند و وزیر کار نظر دیگری دارد و تنها متضرر کارگر است».

وزیر کار، محمد شریعتمداری، گفت: «ما در حال تلاش برای افزایش دستمزد در طول سال هستیم و کارگروه شورای عالی کار برای دستمزد در حال کار بر روی آن است، اما این تصمیم به روزهای آخر سال موکول می شود، بنابراین ما میزان خطا را کاهش می دهیم».