اقتصاد ایران

محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت که اقتصاد ایران به ویژه با گسترش ویروس کرونای انگلیسی در شرایط دشوار و نبردی دشوار قرار دارد.

وی افزود: «نبرد اقتصادی از ضعف ما شروع شد، همانطور که جنگ تحمیلی با حمله ارتش عراق هنگامی که در نیروهای سیاسی و نظامی در آشفتگی بودیم، آغاز شد».

 

 اتکای دولت به درآمدهای نفتی کم شده

 

رضایی توضیح داد: «در نبرد اقتصادی، صدای انفجار را نمی شنویم، اما تأثیرات آن را در خیابان ها و خانه های مردم و به طور کلی سطح زندگی آنها می بینیم».

وی گفت: «اکنون بهترین فرصت برای کارآفرینان است ، زیرا دولت ها مانند این دوره به کارآفرینان نیازی نداشتند، زیرا وابستگی دولت به درآمد نفت ناخواسته کاهش یافته است».

 

سیاست‌های کلی جدید اقتصاد مقاومتی 

 

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین نشان داد: «فشار بر اقتصاد ایران افزایش یافت زیرا آنها مانع فروش نفت ما شدند، صادرات و واردات ما را محدود کردند و بانک ها و شرکت های بین المللی را تحت فشار قرار دادند تا با کشور ما همکاری نکنند».

وی با اشاره به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که توسط دولت اتخاذ شده است، گفت كه در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی موضوع کارآفرینی به صورت متمرکز مورد تأکید قرار گرفته است.