مبارزه با مواد مخدر

محمدمهدی اسماعیلی، مدیرکل فرهنگ و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران گفت که مخدر گل در ایران آسیب‌زا و مضرتر از نمونه های خارجی است.

وی افزود: «ایران سالها تجربه مبارزه با انواع مواد مخدر را دارد هرچند که با هزینه های مادی و معنوی بسیاری متحمل ایران می شود».

اسماعیلی همچنین تاکید کرد که ایران یکی از کشورهای جهان است که از تحولات و جزئیات این فاجعه ساخته دست بشر اطلاع دقیق دارد.

مدیرکل فرهنگ و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر توضيح داد که با ظهور مخدر گل، یعنی ماریجوآنا یا مشتقات حشیش و تبلیغاتی که در مورد این ماده اعتیاد آور نیست، مصرف این مواد افزایش یافته است.

وی افزود که برخی از مردم فکر می کنند گل مانند سیگار هستند یا از سیگار مضرتر هستند. اما شایان ذکر است که مخدر گل یافت شده در ایران چندین برابر ماری جوانا در سایر کشورها مضر است زیرا این گیاه در ایران قوی تر است.

محمدمهدی اسماعیلی اظهار کرد که مهمترین گروه هدف قاچاقچیان مواد مخدر مشتری دائمی است و بهترین آنها نوجوانان و جوانان هستند که می توانند تا سالها می توانند مشتری آنها باشند.

از سوی دیگر، وی گفت که ترک اعتیاد کار سختی است و به هیچ وجه آسان نیست و در بهترین حالت تنها ۱۰٪ از افرادی که روند درمان را شروع می کنند موفق می شوند.