پرتقال
علت گرانی پرتقال ۵ هزاری باغداران

علت گرانی پرتقال ۵ هزاری باغداران، مسئولان تولید و فروش میوه معتقدند که پرتقال ها که اکنون بیش از 20 هزار تومان است ، توسط دلال‌ها بین 5000 تا 7000 تومان از مزارع خریداری شده است.

علت گرانی پرتقال ۵ هزاری باغداران

مسئولان تولید و فروش میوه معتقدند که پرتقال ها که اکنون بیش از 20 هزار تومان است ، توسط دلال‌ها بین 5000 تا 7000 تومان از مزارع خریداری شده است.

در هشت روز گذشته ، سورتینگ داران عرضه میدان های پرتقال را کاهش داده و قیمت پرتقال های شمالی به کیلویی 17000 تومان رسیده است.
به اندازه کافی پرتقال وجود دارد و اکنون 700000 تن پرتقال در انبارهای شمالی ذخیره شده است.

اکبر یاوری عضو هیئت مدیره اتحادیه بارفروشان: “در ماه های مهر و آبان ، پرتقال را در بازار میوه به قیمت حدود 7000 تومان فروختیم ، اما سازمان صمت و وزارت جهاد کشاورزی اعلام کردند که آنها می خواهند برخی میوه ها را برای شب عید ذخیره کنند.”

وی خاطرنشان کرد: مدیران وزارت صمت هر ساله در شمال کشور و در غرب استان آذربایجان پرتقال و سیب خریداری می کنند.

وى گفت: قیمت‌گذاری آنها، در بازار اثرگذار است.

قیمت تخم مرغ کاهش می یابد

سخنگوی اتحادیه مرغداران: قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ بین 14000 تا 15،600 تومان است. قیمت تخم مرغ معمولاً در اواخر اسفندماه کاهش می یابد.

در تولید تخم مرغ مشکلی وجود ندارد و سازمانها آماده هستند با تحویل قرارداد یک ساله با دولت برای تحویل هر کیلوگرم تخم مرغ 14000 تومان در ازای تحویل با قیمتهای فعلی است