فاصله گذاری اجتماعی

انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران، اظهار داشت که تیم های نظارتی موظفند نظارت بر پایبندی به پروتکل ها را تشدید کنند زیرا فاصله گذاری اجتماعی در پایتخت به ۷۴.۵٪ رسیده است.

محسنی بندپی، عصر دوشنبه ۲۷ بهمن، در جلسه ستاد مقابله با کرونا در تهران، درباره افزایش تعداد بیماران سرپایی در کرونا در هفته سوم بهمن در استان تهران توضیح داد: «اقدامات موثر برای كنترل و پیشگیری از ویروس کرونا با هم افزایی همه دستگاه ها، علی رغم همه پیچیدگی ها، در استان تهران انجام شده است».

استاندار تهران نیز اضافه کرد: «تیم نظارت پزشکی موظف است به شدت بر رعایت پروتکل ها نظارت کند زیرا میزان پذیرش در بیمارستان برای افراد زیر ۱۵ سال قبلا ۹ دهم درصد بود».

 وی نشان داد: «اکنون این عدد به ۱۱٪ رسیده است، بنابراین ضروری است که در نظارت بر پروتکل ها و فاصله اجتماعي بیش از حد مراقب باشیم».

 محسنی بندپی با بیان اینکه فاصله گذاری اجتماعی در تهران در حال حاضر به ۷۴.۵% رسیده است و گفت كه ویروس جهش یافته در کشور در حال شیوع است و قطعاً وارد می شود.

 وی افزود: «اما این واقعیت که همه از خارج بر روی آن تمرکز می کنند، باعث می شود که ما از چرخش این ویروس جهش یافته در سراسر کشور غافل شویم».