۱۷ مبتلای قطعی به ویروس کرونا جهش یافته شناسایی شدند

وزارت بهداشت: ۱۷ مبتلای قطعی به ویروس کرونا جهش یافته در ايران شناسایی شدند، کیانوش جهانپور ، رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت بهداشت ايران: تاکنون 17 بیمار مبتلا به ویروس  كرونا جهش یافته انگلیس در ایران شناسایی شده اند و خطر گسترش سریع ویروس جدی است.

۱۷ مبتلای قطعی به ویروس کرونا جهش یافته شناسایی شدند

کیانوش جهانپور ، رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت بهداشت ايران:
تا اکنون 17 بیمار مبتلا به ویروس جهش یافته انگلیس در ایران شناسایی شده اند و خطر گسترش سریع ویروس كرونا جدی است.

هفت نفر از افرادی که به طور قطعى به ویروس كرونا جهش یافته مبتلا شده اند در استان قزوین هستند ، بنابراین مقررات ویژه ای برای تعیین و کنترل شیوع بیماری در استان قزوین وجود دارد.

سرعت انتقال ویروس جهش یافته انگلیسی

ویروس جهش یافته انگلیس سرعت انتقال بالاتری نسبت به ویروس کرونا قبلی دارد ، بنابراین مهم است که رعایت فاصله گذاری فیزیکی، استفاده از ماسک در اماکن عمومی بسیار ضروری است .در برخی استانها مشاهده می شود که بسیار خطرناک تر ازخیزهای قبلی کرونا در ایران است.

دیروز سعید نمکی وزیر بهداشت در قزوین در مورد افزایش جدید ویروس کرونا و خطرات نگران کننده ویروس انگلیس هشدار داد: “من فکر نمی کنم فقط چند مورد از ویروس جهش یافته در قزوین وجود داشته باشد.”

باید جلسات مشترکی بین استانهای زنجان ، قزوین ، البرز و تهران برگزار شود ، کل منطقه باید تحت نظارت دائمی باشد و اولین پیک بیماری باید بلافاصله در هر کجا که پیدا شود بسته شود.