تامین اجتماعی

رحمت اله پورموسی، فعال کارگری پیشنهادی را همزمان با عیدی و پاداش بازنشستگان تامین اجتماعی به مجلس ارائه کرد و اظهار داشت که در صورت تصویب این پیشنهاد، بازنشستگان  تأمين عیدی کارگری را دریافت می کنند.

 

پورموسی پیشنهاد خود را در آخرین جلسه برخی از فعالان کارگری و اعضای مرکز هماهنگی شورای اقدام اسلامی در خراسان رضوی با کمیته اجتماعی در پارلمان و رئیس سازمان تأمين اجتماعی ارائه داد.

 

فعال کارگری مجلس نشان داد: «دیروز در تهران با اعضای کمیته اجتماعی در پارلمان، نمایندگان مشهد و رئیس سازمان تامین اجتماعی دیدار کردیم و در مورد مطالبات بازنشستگان، حقوق برابر و اجرای دقیق ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون همبستگی اجتماعی صحبت کردیم».

وی ادامه داد که با توجه به موارد پزشکی بازنشستگان، تبعیض و تفاوت بین حقوق بازنشستگان تأمین و کشوری و عیدی و پاداش بازنشستگان مورد بحث قرار گرفت.

 

آقای رحمت اله پورموسی همچنین گفت: « پیشنهاد کردیم که ۲۰٪ حق بیمه روز کارگر در پایان سال کسر شود که شامل ۷٪ سهم کارگران و ۱۳٪ سهم کارفرما است».

 

پورموسی ابراز امیدواری کرد که شورا این پیشنهاد را تأیید کند زیرا این یک سرمایه گذاری برای آینده کارگران است و بار مالی بر دوش نهادهای دولتی نخواهد گذاشت زیرا اگر کارگران می دانستند که در دوران بازنشستگی عیدی کارگری را دریافت می کنند، با آن مخالف نخواهند بود.