دفترچه‌های درمان

طبق اعلام موسسه تأمین اجتماعی، چاپ  دفترچه‌های درمان تأمین اجتماعی از ابتدای اسفند آینده متوقف می شود.

ارائه خدمات در هنگام مراجعه به پزشک و موسسات پزشکی تشخیصی با ارائه کارت ملی، شناسنامه یا جلد کتابچه پزشکی امکان پذیر خواهد بود.

طبق تصمیم موسسه، از اول اسفند ۹۹، صدور سوابق پزشکی در تمام شعب و نمایندگی های شرکت تأمین اجتماعی متوقف می شود.

بیانیه موسسه نشان می دهد که همه افراد تحت پوشش این سازمان می توانند خدمات پزشکی و تشخیصی را با ارائه کارت ملی، شناسنامه یا پرونده پزشکی ارائه دهند.

 

  • بیمه‌شدگان از موسسه تأمین اجتماعی باید به نکات زیر توجه کنند:

 

۱- مراجعه به پزشک یا موسسات تشخیصی و درمانی، بیمار نیازی به ارائه دفترچه‌های درمان ندارد.

۲- کلیه بیمه شدگان و بازنشستگان بزرگ و خردسال می توانند با مراجعه به سایت eservices.tamin.ir خدمات پزشکی دریافت کنند.

۳- در صورتی كه بيمه شده براساس نتايج دريافتی از مراكز پزشكی مستحق درمان نباشد، می تواند از طريق سامانه ۱۴۲۰ اعتراض كرده و شكايت را پيگيری كند.

۵- کلیه پزشکان اعم از پیمانکاری یا غیر پیمانکاری می توانند با ثبت نام در ep.tamin.ir و اخذ نام کاربری بصورت آنلاین ثبت نام کنند.

۶- در صورت عدم وجود نسخه الکترونیکی، بیمار می تواند نسخه کاغذی را به داروخانه ها یا موسسات پزشکی طرف قرارداد ارائه داده و خدمات مورد نیاز را بلافاصله بدست آورد.