پهپاد نظامی
سقوط پهپاد نظامی در کاشان

سقوط پهپاد نظامی در کاشان، سخنگوی رسمی سپاه صاحب الزمان (عج) در استان اصفهان: این پهپاد متعلق به صنایع دفاعی قم است که به دلیل نقص فنی فرود اضطراری داشت.

سقوط پهپاد نظامی در کاشان

سخنگوی رسمی سپاه صاحب الزمان (عج) در استان اصفهان: این پهپاد متعلق به صنایع دفاعی قم است که به دلیل نقص فنی فرود اضطراری داشت.

بال چپ پهپاد در روستای یزدل در منطقه سفید شهرستان آران و شهر بیدگل در زمین های کشاورزی نزدیک زندان کاشان شکست و سقوط کرد.

این حادثه به دلیل نقص فنی بود.

سخنگوی سپاه صاحب الزمان در استان اصفهان اظهار داشت: این پهپاد متعلق به صنایع دفاعی قم است که به دلیل نقص فنی فرود اضطراری انجام داد.

۳۰ درصد از تصادفات در کشور ساختگی است

میرقاسمی ، مدیرکل دفتر مرکزی امور حقوقی بیمه:

برآوردهای بیمه مرکزی نشان می دهد که 30٪ از مطالبات بیمه شخص ثالث ساختگی است.

وقتی متوجه می شویم که شخصی سالانه چندین بار مطالبات بیمه ای دریافت کرده است ، متوجه می شویم که این حوادث ساختگی است. شرکت بیمه مرکزی در حال ساخت سیستمی در سیستم “سنهاب” است که این افراد را شناسایی می کند.
براساس این سیستم ، افرادی که به طور سری با یکدیگر برخورد می کنند ، شناسایی می شوند و در طی یک سال به طور متعدد خسارت دریافت می کنند.