اقتصاد ایران

محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت که اقتصاد ایران باید توسط مردم اداره شود و این اصلی است که امام خمینی (ره) خواستار آن شد.

باقر قالیباف توضیح داد که در دهه های اخیر، ایران دارای یک اقتصاد دولتی، تعدیل اقتصادی، یک اقتصاد نیمه دولتی و یک اقتصاد غیرمولد بوده است و هر یک از آنها دارای مزایا و معایبی هستند.

 

رئیس مجلس شورای اسلامی بخش خصوصی را از مهمترین معیارهای اقتصاد ایران دانست و گفت: «با توجه به شرایط فعلی که کشور به شدت از تحریم ها و کرونا رنج می برد ، سوء مدیریت و تعارض منافع این بحران ها و مشکلات را افزایش داده است».

وی همچنین در مورد مهمترین مشکلات اقتصادی که مردم ایران را در شرایط فعلی نگران کرده صحبت کرد و گفت كه مردم از گرانی، تورم، رکود اقتصادی، نوسانات ارز، بیکاری، فقر و تبعیض رنج می برند.

 

قالیباف اضافه کرد: «اگر می خواهیم توازن عملیاتی بودجه غیر تورمی را بهبود بخشیم و از افزایش سریع نقدینگی جلوگیری کنیم، باید از مالیات، درآمد صادرات و فعالیت اقتصادی استفاده کنیم».

وی افزود که دولت وقتی می خواهد کسری بودجه را جبران کند، مشکلات اقتصادی را اضافه می کند و یک مجموعه اقتصادی اضافی ایجاد می کند.

 

رئیس شورا همچنین شفاف صحبت کرد و گفت که بخشهای مختلف نظارتی اقتصادی در وضعیت خطرناکی مانند صنعت خودرو قرار دارند و  راه حل تهیه برنامه عملیاتی توسط فعالان و اعضای اتاق بازرگانی است.

وی تأکید کرد که رشد اقتصادی نیاز به اطمینان و ثبات دارد و سپس شکوفایی در جامعه ایجاد می شود.