عضو هیئت رئیسه مجلس شورا
علی کریمی فیروزجایی

علی کریمی فیروزجایی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، از سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهور که در آن به شورا توهین کرده انتقاد کرد.

فیروزجایی ابراز تأسف خود از رفتار رئیس جمهور در هفت سال و نیم گذشته با منتقدان محلی کرده است.

عضو هیات رئیسه مجلس: توهین به مجلس اهانت به مردم می داند

وی گفت که رئیس جمهور باید از اصطلاحات حقوقی معنادار و ادبیات مناسب استفاده کند تا بتواند کشور را به درستی اداره کند. وی تأکید کرد که فقط پارلمان از اختیار قانونی در پیش نویس لایحه بودجه برخوردار است.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورا یادآور شد: «کارهای مجلس در این زمینه چیزی جز شفاف و واقع بینانه برای بودجه ریزی، جلوگیری از رانتخواری، ویژه خواری و اجرای دقیق قانون نیست».

وی همچنین اظهار داشت که طبق قوانین ایران، اصلاح پیش نویس قانون بودجه یکی از اختیارات اساسی اعضای پارلمان است.

هتاکی مسئولان دولتی علیه نمایندگان مجلس قابل پیگرد است

 

همچنین وی تأکید کرد که شفافیت رویه های قانونی به معنای تجدیدنظر اداری در کشور نیست.

وی در پاسخ به اهانت حسن روحانی به مجلس، به صراحت گفت که مجلس نمایندگان خانه ملت است و توهین به آن توهین به کل مردم است.

از سوی دیگر کریمی فیروزجایی بر نقش برجسته مجلس در سازماندهی امور اساسی کشور تأکید کرد و گفت: «اصلاح روندهای نادرست در اداره کشور از وظایف اصلی مجلس است».

نماینده بابل در پایان اظهارات خود اعلام کرد که هر مقام دولتی که به نمایندگان مجلس شورای اسلامی توهین کند می تواند محاکمه شود.