دولت ترامپ

رئیس جمهور، حسن روحانی گفت: «امروز دوران دیکتاتور و مستبد دیگری سرنگون شد. دولت ترامپ چیزی جز ظلم، فساد و مشکلات برای مردم و مردم جهان ارائه نداده است».

این امر در جریان سخنرانی روحانی در جلسه هیئت دولت که امروز در تهران، پایتخت برگزار شد، انجام شد.

روحانی گفت: «امروز ما را یاد روزهایی می اندازد که مردم عطر بهار را در زمستان احساس می کنند. درست مانند آنچه در سال ۱۳۵۷ برای ما اتفاق افتاد».

وی افزود: «دولت ترامپ در طی چهار سال به جز ظلم، فساد و مشکلات برای مردم خود و مردم جهان ثمری نداشته است. اما بالاخره بر استعمار، استبداد، فشار و وحشت اقتصادی پیروز کردیم. و امروز دوران ستمگر دیگری سپری شده و حکومت  در حال پایان است».

 

آمریکا مانند دوران دولت ترامپ انزوای سیاسی را تجربه نکرده است

 

روحانی اظهار داشت:‌ «امروز دفتر سیاسی ترامپ برای همیشه بسته خواهد شد و حکومت فاسد وی پایان یافته است و مردمش جز میراث بی نظمی و فساد چیزی باقی نگذاشته اند.
همه دیدند که روزی که رئیس جمهور جدید، بایدن، نصب شد، واشنگتن به یک پادگان نظامی تبدیل شد و ارتش به دلیل رفتار ناشیانه یا استبداد ترامپ برای تأمین امنیت شهر آمد».

رئیس جمهور همچنین تاکید کرد که آمریکا مانند دوران ترامپ انزوای سیاسی را تجربه نکرده است و در سازمانهای بین المللی، سازمان ملل و شورای امنیت تنها ماند.

وی افزود : «در سالی که ترامپ خود ریاست شورای امنیت را بر عهده داشت، همه چهارده عضو در حضور وی علیه او صحبت کردند و این یک رسوایی انبوه در تاریخ آمریکا بود».