معاون وزیر اقتصاد

محمدعلی دهقان دهنوی، معاون وزیر اقتصاد اعلام کرد که بدهی خارجی جمهوری اسلامی بسیار اندک و تقریباً وجود ندارد.

وی همچنین اظهار داشت که بدهی اصلی دولت ایران “داخلی یا محلی” است و بنابراین ایران نمی تواند خطر پرداخت بدهی های خارجی را داشته باشد.

دهقان توضیح داد: «مهمترین نگرانی همه کشورهای جهان نسبت بدهی آنهاست، خصوصاً اگر قسمت عمده ای از این بدهی ها بدهی های خارجی مانند تأمین مالی خارجی یا وام های بین المللی باشد».

نرخ سود اوراق مبتنی بر عقود اسلامی بالاست

معاون وزیر اقتصاد نیز گفت که اگر بدهی خارجی یک کشور افزایش یابد و آن را پرداخت نکند، اعتبار جهانی خود را از دست می دهد.

وی در مورد دلیل گرفتن وام از خارج خاطرنشان کرد: «استفاده از بدهی خارجی یک فرد فرصت خوبی است زیرا بدان معنی است که دولت می تواند از خارج از کشور وام بگیرد و در داخل کشور سرمایه گذاری کند».

نرخ سود بدهی خارجی با کنترل تورم نرخ های مرتبط است

دهنوی گفت:«به دلیل تحریم های ایران و وضعیت کلی اقتصاد جهانی به دلیل ویروس کرونا، اندازه بدهی خارجی ایران ناچیز است، به صفر میل می کند».

از سوی دیگر دهنوی اظهار داشت: «نرخ بهره سود وام و بدهی خارجی با کنترل تورم مرتبط است».
وی افزود که بسیاری از کشورهای جهان نرخ تورم پائین دارند، بنابراین به دلیل بهره بدهی بیش از حد نگران جمع شدن بدهی در طول زمان نباشید.
اما در ایران، به دلیل مشکلات ساختاری و نقدینگی زیاد، اوضاع کاملاً متفاوت است و نرخ سود اوراق قرضه اسلامی مورد استفاده دولت بسیار زیاد است.

معاون وزیر توضیح داد: «وقتی نرخ بهره در حدود ۲۰٪ باشد، این بدان معنی است که هر ۳٫۵ سال بدهی فقط از آن سود دو برابر می شود».