اقتصاد ایران
اقتصاد ایران طی سه سال گذشته ۱۶.۵ درصد کوچک شده است

اقتصاد ايران، بانک جهانی در تازه‌ترین برآورد خود از اقتصاد جهانی به آمارهای اقتصادی ایران نیز اشاره کرده و می‌گوید اقتصاد ایران طی سه سال گذشته مجموعا ۱۶.۵ درصد کوچکتر شده است.

اقتصاد كشوز طی سه سال گذشته ۱۶.۵ درصد کوچک شده است

در آخرین برآورد خود از اقتصاد جهانی ، بانک جهانی به آمار اقتصادی ایران نیز استناد می کند و می گوید که اقتصاد ایران طی سه سال گذشته با نرخ کلی 16.5 درصد کوچکتر شده است.

در این گزارش آمده است که رشد تولید ناخالص داخلی ایران (رشد اقتصادی) منفی خواهد بود و در سال جاری 3.7 درصد و در سال آینده 1.5 درصد خواهد بود.

در گزارش قبلی بانک جهانی که شش ماه پیش منتشر شده بود ، انتظار می رفت نرخ رشد اقتصادی ایران برای سال 99 منفی 5.3 و برای سال آینده مثبت 2.1 باشد.

رشد اقتصادی جهان در سالی که گذشت منفی ۴.۳ درصد بود

در این گزارش آمده است كه تمام كشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا ، به جز مصر ، طی سال گذشته شاهد رشد اقتصادی منفی بوده اند كه این مهم عمدتاً به دلیل شیوع ویروس كرونا و كاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی بوده است.

در میان این کشورها ، لبنان از بدترین وضعیت رنج می برد ، زیرا پیش بینی می شود سال آینده برای چهارمین سال متوالی شاهد رشد اقتصادی منفی باشد و اقتصاد آن 41 درصد کمتر از چهار سال گذشته خواهد بود.

در این گزارش آمده است که رشد اقتصاد جهانی در سال گذشته 4.3 درصد منفی بوده و انتظار می رود به 4 درصد ، امسال مثبت و 3.8 درصد مثبت در سال 2022 برسد.