گارد ساحلی

معترضان از استان هرمزگان به دلیل عصبانیت خود از کشته شدن مرد ۳۱ ساله ای که در کشتی بوده و به اتهام سوخت قاچاق کرده بود، به یک پست گارد ساحلی جنوب ایران حمله کردند.

دیشب، بر اساس آنچه مقامات رسمی ادعا كردند و باعث كشته شدن وی شد، معترضان پس از گشت زنی كه به یک قاچاقچی سوخت شلیک كردند، به اين مركز ساحلی در جنوب ایران حمله كردند.

مقامات ایرانی گفتند که گشت های گارد ساحلی به سمت کشتی های قاچاق سوخت به کشورهای همسایه شلیک کردند و حداقل یک نفر کشته شد.

مقامات هویت مرد کشته شده را مشخص نکردند اما گفتند که وی مرد ۳۱ ساله ای بود که گفته می شود سوار یکی از کشتی ها بود و قاچاق سوخت را انجام می داد.

و به نقل از ژنرال حسین دهکی، فرمانده گارد ساحلي در استان جنوبی هرمزگان، اظهار داشت که بعداً تعداد نامشخصی از مردم به مرکز گارد ساحلی در منطقه کوهستک حمله کردند.

حمله شهروندان به مرکز دولت حدود دو هفته پس از کشته شدن حداقل سه شهروند از استان سیستان و بلوچستان صورت گرفت.

در آن زمان وزارت کشور اظهار داشت که کشته شدگان سوخت را قاچاق می کردند و آن را به مناطق همجوار می فروختند.

در آن زمان، جمعیت و مردم بلوچستان به دفتر فرماندار محلی شهر سراوان، نزدیک مرز با پاکستان حمله کردند.