کنترل اقتصاد عراق

طی سخنانی در جلسه شورای اداری خوزستان، احمد وحیدی، وزیر کشور جدید جمهوری اسلامی، برنامه کشورش برای کنترل اقتصاد عراق را فاش کرد.

احمد وحیدی، در جلسه ای که در خوزستان برگزار شد، اظهار داشت که حضور ایران و نیروهای خود در شهر بصره باعث می شود، بتواند منابع اقتصادی را در کل عراق کنترل کند.

وزیر کشور جدید جمهوری اسلامی همچنین در مورد سرمایه گذاری در آن کشور صحبت کرد و بر لزوم فعال سازی بازارهای مرزی و ارتباط با عراق تاکید کرد.

وی نشان داد: «ارتباط با کشور عراق باید با همکاری استان خوزستان انجام شود تا بتوانیم با حضور در استان بصره عراق، اقتصاد این کشور را در دست بگیریم».

وحیدی در مورد بازارهای در مرزهای ایرانی-عراقی صحبت کرد و گفت که قابلیت فعال سازی بازارهای مرزی با عراق در خوزستان وجود دارد.

وی اظهار داشت: «با توجه به این ظرفیت‌ها می‌ توانیم شاهد آورده بسیار خوبی برای کشور و استان خوزستان باشیم و اشتغال بسیار خوبی نیز در مرزهای این استان ایجاد خواهد شد».

از سوی دیگر، وزیر کشور به واکسیناسیون علیه کرونا اشاره کرد و گفت شرکتهای بزرگ در برخی استانهای کشور آماده ارائه واکسن کامل مورد نیاز استان خود بر اساس مسئولیتهای اجتماعی هستند.

وی تاکید کرد: «با کمک شرکت‌ های بزرگ خوزستان می‌ توانیم کل واکسن مورد نیاز این استان را تامین کنیم».