کشت برنج در خوزستان

با وجود بحران آب، گزارش ها فاش کرد از موافقت دولت با اجاره هزاران هکتار برای کشت برنج در خوزستان بود!

رسانه های خبری اعلام کردند که هزاران هکتار از زمین های زراعی استان خوزستان برای کشت برنج توسط متقاضیان خارج از استان اجاره داده می شود.

بحران

طبق آمار غیررسمی که منتشر شده است، طبق گفته “مافیای برنج” در دولت جمهوری اسلامی، حدود ۱۲۰ هزار هکتار از این زمین اجاره داده شده است.

این گزارش ها همچنین نشان داد که بیش از یک ماه، یعنی قبل از شروع فصل کشت برنج، تعداد زیادی قرارداد اجاره با کشاورزان برنج “مافیای برنج” منعقد شده است.

“اقتصاد آنلاین” در گزارشی مشابهی فاش کرده بود که سود زیاد حاصل از کشت برنج نسبت به سایر محصولات، دلیل سرمایه گذاری در زمین های کشاورزی خوزستان بوده است.

گزارش “اقتصاد آنلاین” نشان داد که کشت شلتوک در هکتار، ۲۰۰ میلیون تومان سود دارد، در حالی که سود کشت هر هکتار گندم تنها ۵ میلیون تومان است.

بحران

شایان ذکر است که میزان کشت برنج در خوزستان رو به افزایش است در حالی که این استان در سال های اخیر از بحران شدید آب رنج می برد. 

از سوی دیگر، شمار زیادی از شهروندان خوزستانی اواخر تیرماه در اعتراض به بحران آب در این استان تظاهرات کردند و به گفته عفو بین الملل، ارتش و نیروهای امنیتی دولت این تظاهرات را سرکوب کردند و حداقل هشت نفر را کشتند.