قیمت دلار در ایران

سید حمید پورمحمدی، معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه، فاش کرد در صورت ادامه تحریم های جمهوری اسلامی قیمت دلار در ایران به ۲۸۵ هزار تومان می رسد.

معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در گزارش خود اظهار داشت که پس از بررسی متغیرهای اصلی اقتصاد ایران، دو سناریو ممکن “رفع تحریم‌ها” یا “تداوم تحریم‌ها” به مدت شش سال وجود دارد.

در این گزارش توضیح داده شده است که در صورت ادامه سناریوی “تداوم تحریم ها”، پیش بینی می شود نرخ رشد اقتصادی امسال ۸ درصد، نرخ تورم ۴۱ درصد و قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد به ۲۵ هزار تومان برسد.

همچنین، در این گزارش توضیح داده شده است که اگر طبق سناریوی “رفع تحریم ها” پیش بینی شود نرخ تورم در سال جاری به ۳۴ درصد برسد، اما قیمت دلار در بازار آزاد به ۱۷ هزار و ۷۰۰ تومان کاهش می یابد.

همچنین در سناریوی “لغو تحریم ها”، در گزارش معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه آمده است که در سال ۱۴۰۶ نرخ تورم به ۲۵ درصد می رسد و قیمت دلار در ایران بیش از ۵۵ هزار و ۴۰۰ تومان افزایش می یابد.

اگرچه این گزارش به طور گسترده ای منتشر شد، اما مقامات سازمان برنامه و بودجه جمهوری اسلامی وجود چنین گزارشی را تکذیب کردند.