زنان
زنان در اقتصاد ایران ۵ درصد سهم دارند

زنان در اقتصاد ایران ۵ درصد سهم دارند، نسیم توکل ، عضو اتاق بازرگانی تهران گفت که سهم زنان از اقتصاد ایران تنها 5 درصد است و آمار دولت در این زمینه براساس مشارکت واقعی زنان در اقتصاد نیست.

زنان در اقتصاد ایران ۵ درصد سهم دارند

نسیم توکل ، عضو اتاق بازرگانی تهران گفت که سهم زنان از اقتصاد ایران تنها 5 درصد است و آمار دولت در این زمینه براساس مشارکت واقعی زنان در اقتصاد نیست.

وی در مصاحبه ای با ایلنا ، با اشاره به حضور رسمی زنان در برخی مناصب مدیریتی و هیئت مدیره یا در دست داشتن کارت های کاری ، گفت که برخی از زنانی که به عنوان کارمند معرفی شدند “اسما عضو یک شرکت سهامی عام یا سهامی خاص هستند.”

میزان مشارکت زنان در اقتصاد ایران 16%

وحید احمدی ، مشاور وزیر علوم و رئیس مرکز تحقیقات سیاست های علمی ، طبق آخرین آمار دولت منتشر شده در اسفند 98 ، میزان مشارکت زنان در اقتصاد ایران را 16 درصد اعلام کرد.

براساس آخرین گزارش مجمع جهانی اقتصاد ، زنان ایرانی از نظر مشارکت در بازار کار در رتبه 148 جهان قرار دارند.

براساس این گزارش ، زنان ایرانی همچنین از نظر کسب مناصب مدیریتی رتبه 115 و از نظر مشاغل تخصصی در رتبه 120 قرار گرفتند و ایران را به یکی از کشورهایی با بالاترین شکاف جنسیتی تبدیل کرده است.