خودکشی
استانهایی که بیشترین تعداد خودکشی را دارند

استانهایی که بیشترین تعداد خودکشی را دارند، معاون توسعه ، پیشگیری و درمان اعتیاد در سازمان بهزیستی کشور گفت: وزارت بهداشت مسئول پیشگیری از خودکشی است و نهاد مراقبت وظیفه انجام اقدامات پیشگیرانه برای محافظت از سلامت اجتماعی از این آسیب را دارد.

استانهایی که بیشترین تعداد خودکشی را دارند

معاون توسعه ، پیشگیری و درمان اعتیاد در سازمان بهزیستی کشور گفت: وزارت بهداشت مسئول پیشگیری از خودکشی است و نهاد مراقبت وظیفه انجام اقدامات پیشگیرانه برای محافظت از سلامت اجتماعی از این آسیب را دارد.

رضوان‌مدنی با اشاره به مسئولیت اجتماعی سازمان بهزیستی افزود: یکی از مهمترین اقدامات انجام شده توسط این سازمان در این زمینه اجرای طرحهای ویژه جلوگیری از خودکشی در پنج استان ایلام ، کرمانشاه ، همدان ، خوزستان و لرستان است که بالاترین میزان خودکشی را دارند. آنها در کشور هستند

لایحه «مالیات بر ارزش افزوده» موجب زیان شهرها می‌شود

الهام فخاری ، عضو شورای اسلامی استان تهران:
لایحه “مالیات بر ارزش افزوده” به شهرها آسیب می رساند
خوشبختانه با پیگیری های شورای اسلامی استان تهران و همچنین فعالیت خوب اعضای شورای شهر تهران و شورای عالی مناطق و رایزنی ها با مجلس نمایندگان تهران و ارگان های مربوطه ، این تصمیم به مجلس برگردانده شد.

ما تمام توان خود را به کار خواهیم گرفت تا از تصویب این طرح که به شهرها آسیب می رساند و اختیارات شوراها را محدود می کند و همچنین ناخواسته تضعیف حاکمیت شهری و افزایش نابرابری های توسعه جلوگیری کنیم.