ایرانی‌ها در صدر خریداران خارجی
ایرانی‌ها در صدر خریداران خارجی خانه در ترکیه در سال ۲۰۲۰

ایرانی‌ها در صدر خریداران خارجی خانه در ترکیه در سال ۲۰۲۰، شهروندان ایرانی سال گذشته با خرید 7189 واحد مسکونی در سال 2020 به اولین خریدار خارجی مسکن در ترکیه تبدیل شدند.

ایرانی‌ها در صدر خریداران خارجی خانه در ترکیه در سال ۲۰۲۰

شهروندان ایرانی سال گذشته با خرید 7189 واحد مسکونی در سال 2020 به اولین خریدار خارجی مسکن در ترکیه تبدیل شدند.

براساس موسسه آماری ترکیه «توئیک» ، تعداد خانه های خریداری شده توسط خارجی ها در سال 2020 10.3 درصد نسبت به سال قبل یا 40812 واحد کاهش یافته است.
بعد از شهروندان ایرانی ، عراقی ها به ترتیب 6،674 واحد ، روس ها 3،078 واحد ، افغان ها 1929 واحد و آذربایجانی ها به ترتیب 1،279 واحد در ترکیه خریدند.
بر این اساس ، خارجی ها 19175 واحد مسکونی را در استانبول خریداری کرده اند و این شهر از این نظر در رتبه اول قرار دارد. پس از استانبول ، به ترتیب 7735 واحد مسکونی در آنتالیا ، 2746 واحد مسکونی در آنکارا و 1340 واحد مسکونی در بورسا به خارجی ها فروخته شد.

در ماه پایانی سال گذشته شهرواندان ایرانی 764 واحد مسکن از ترکیه خریداری کرد

در دسامبر سال 2020 ، حجم فروش مسکن به شهروندان خارجه در مقایسه با مدت مشابه در سال 2019 16.4 درصد کاهش یافته و در مجموع 4427 واحد فروخته شده است.

در آخرین ماه سال گذشته ، ایرانیان 764 واحد مسکونی را از ترکیه خریداری کردند و مقام اول را در این منطقه کسب کردند. پس از ایرانی ها ، شهروندان عراق و روسیه در جایگاه بعدی قرار گرفتند و به ترتیب 724 واحد مسکونی و 224 واحد مسکونی خریداری کردند.

استانبول همچنین در دسامبر سال گذشته مورد توجه بیشتر خریداران خارجی مسکن قرار گرفت. در این دوره 2308 خانه در استانبول توسط خارجی ها خریداری شده است. پس از استانبول ، 789 واحد توسط خارجی ها در آنتالیا ، 273 واحد در آنکارا ، 159 واحد در مرسین و 131 واحد در یالووا خریداری شد.