کرونای جهش یافته
نخستین فوتی کرونای جهش یافته در کاشان

نخستین فوتی کرونای جهش یافته در کاشان، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان(اصفهان): نمونه ای از یک بیمار مشکوک به ابتلا شدن به ویروس کرونا ، معروف به کرونای انگلیسی ، در منطقه کاشان شناسایی شده برای انجام آزمایش سنجش توالی ژنی به مرکزهای دارای صلاحیت ارسال شده است.

نخستین فوتی کرونای جهش یافته در کاشان

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان(اصفهان): نمونه ای از یک بیمار مشکوک به ابتلا شدن به ویروس کرونا ، معروف به کرونای انگلیسی ، در منطقه کاشان شناسایی شده برای انجام آزمایش سنجش توالی ژنی به مرکزهای دارای صلاحیت ارسال شده است.

این نمونه مربوط به زنی 45 ساله است که روز گذشته علائم تب و تنگی نفس را به مرکز آموزشى و پزشکی شهید بهشتی کاشان گزارش کرد.

وی به دلیل بدتر شدن علائم ، اقدامات لازم از جمله لوله‌گذاری تنفسی و تهویه مصنوعی را انجام داد ، اما علی رغم تلاش هایش درگذشت.

هزینه یک مطالعه ژنتیکی روی نمونه مشکوک به کرونای انگلیسی خیلی بالاست

مردانی عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا: ما برای همه موارد مشکوک کروناى انگلیس امکانات تشخیصی نداریم
هزینه یک مطالعه ژنتیکی روی نمونه مشکوک به کرونای انگلیسی بسیار زیاد است، ما باید راهی پیدا کنیم تا از هاله جهش یافته دور شویم

عضو کمیته علمی مقابله با كرونا: مرگ های ناشی از ساده‌انگاری طی 2 تا 3 هفته آینده مشخص می شود.

مردانى: حدود دو هفته پیش ، افزایش موارد جدید بیماری کرونا هشدار دادیم.