کارگران
میانگین هزینه سبد معیشت کارگران در تهران ۱۱ میلیون تومان!

میانگین هزینه سبد معیشت کارگران در تهران ۱۱ میلیون تومان، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی: طبق گفته نمایندگان کارگران ، انتظارات اولیه در مورد معیشت حدود 9 میلیون تومان بود ، اگر شهرهایی مانند تهران را حساب کنیم

میانگین هزینه سبد معیشت کارگران در تهران ۱۱ میلیون تومان!

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی: طبق گفته نمایندگان کارگران ، انتظارات اولیه در مورد معیشت حدود 9 میلیون تومان بود ، اگر شهرهایی مانند تهران را حساب کنیم

هزینه معیشت خانوار 11 میلیون تومان برآورد می شود اما اگر میانگین را بگیریم هزینه ماهانه سبد معيشت کارگران حدود 10 میلیون تومان خواهد بود.

دستمزد فعلی کارگران قادر به پوشش ۴۰ درصد هزینه‌های زندگی آنان نیست

فرامرز توفیقی ، رئیس کمیته دستمزد شورای عالی شوراها ، در رابطه با اظهارات علی بابایی ، رئیس فراکسیون کارگراى در پارلمان ، گفت که افزایش 32 درصدی حقوق کارگران در سال جاری تأیید شده است.
وی گفت: اعلام عدد و ارقام مربوط به دستمزد دستان کارگران را در چانه زنی بسته و جامعه را به تعداد نامطلوبی برای کارگران سوق می دهد.

وی با اشاره به معوقات مزدی کارگران ، می افزاید: در سال 99 کارگران هر چقدر سخت کشیدند نتوانستند دستمزد خود را اصلاح کنند. شکایات ارائه شده به دیوان عدالت بی نتیجه بود و بحران معیشت کارگران و بازنشستگان به مرحله بسیار خطرناکی رسیده بود.

توفیقی با تأکید بر اینکه دستمزد فعلی کارگران قادر به تأمین 40٪ از هزینه های زندگی آنها نیست ، تأکید کرد: در سال 99 ، تورم بی نظیر منجر به کاهش شدید قدرت خرید شد. در این شرایط ، خواسته کارگران مطابقت با بند دوم ماده 41 و تعیین دستمزد برابر با سبد معیشت است.