کارگران
بیش از ۹۰ درصد کارگران زیر خط فقر زندگی می‌کنند

بیش از ۹۰ درصد کارگران زیر خط فقر زندگی می‌کنند، نائب رئیس کانون شوراهای اسلامی کار در آذربایجان شرقی گفت: “بیش از 90 درصد کارگران فاقد امنیت شغلی هستند و زیر خط فقر زندگی می کنند.”

بیش از ۹۰ درصد کارگران زیر خط فقر زندگی می‌کنند

نائب رئیس کانون شوراهای اسلامی کار در آذربایجان شرقی گفت: “بیش از 90 درصد کارگران فاقد امنیت شغلی هستند و زیر خط فقر زندگی می کنند.”

حبیب صادق زاده تبریزی با اشاره به کاهش شدید قدرت خرید کارگران با توجه به شرایط اقتصادی فعلی اظهار داشت: اقتصاد کشور باعث شده تا اعمال درصدی افزایش حقوق نه تنها موجب ترمیم ورسيدن به دستمزد واقعی شود ، اما برعکس ، ما شاهد کاهش قدرت خرید کارگران هستیم. بنابراین ، در سال های اخیر دستیابی به دستمزد به رویای طبقه کارگر تبدیل شد.

وی ادامه داد: کارگران بیش از 12 ساعت در روز برای برای گذراندن زندگی کار می کنند و افزایش بسیار زیاد قیمت کالاهای مصرفی مانند گوشت ، مرغ و میوه و عدم توانایی در خرید ، عامل اصلی به خطر انداختن سلامت خود و خانواده هایشان است. ”

خیار ۲۰ هزار تومان شد

به دلیل کاهش عرضه توسط مراکز تولید ، قیمت خیار در مراکز عرضه در تهران به کیلویی 20000 تومان افزایش یافت

قیمت خیار در بازار افزایش يافته، مشاهدات میدانی نشان می دهد که قیمت هر کیلوگرم خیار در سطح شهر به حدود۲۰هزار تومان رسیده است.
عدم عرضه و افزایش قیمت خيار در چنین فصلی طبیعی است، اما قیمت امسال این محصول بالاتر از نرخ نرمال افزایش یافته است