ازدواج كودكان
در تابستان امسال بیش از ۹ هزار دختر کمتر از ۱۴ سال ازدواج کردند

در تابستان امسال بیش از ۹ هزار دختر کمتر از ۱۴ سال ازدواج کردند، گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد که در تابستان سال 99 ، در مجموع 9 هزار و 58 ازدواج دختر در 10 تا 14 سال ثبت شده است.

بیش از ۹ هزار دختر کمتر از ۱۴ سال ازدواج کردند

در تابستان امسال بیش از ۹ هزار دختر در 10 تا 14 ازدواج کردند، گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد که در تابستان سال 99 ، در مجموع 9 هزار و 58 ازدواج دختر در 10 تا 14 سال ثبت شده است.

بر اساس گزارش این سازمان در مورد “وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران در تابستان 99” ، منتشر شده در روز دوشنبه ، 12 بهمن ، در همین مدت 188 مورد طلاق دختران 10 تا 14 ساله وجود داشته است.

ازدواج كودكان ، به ویژه دختران ، در سالهای اخیر به موضوعی بحث انگیز تبدیل شده است

در سال های اخیر ، برخی از نمایندگان زن مجلس تلاش کرده اند تا طبق قوانین ایران سن ازدواج را تغییر دهند ، اما با مقاومت سایر نمایندگان مجلس از جمله روحانیون روبرو شده اند.

سالانه 30000 ازدواج دختران زیر 14 سال در این کشور انجام می شود

در تابستان امسال ، در مجموع 9 هزار و 58 ازدواج دختر در 10 تا 14 سال ثبت شده است.

در همین راستا ، کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی لایحه “منع از ازدواج کودک” را در سال 97 رد کرد.

به گفته معصومه ابتکار ، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده ایران ، سالانه 30000 ازدواج دختران زیر 14 سال در این کشور انجام می شود.