مدارس دولتی

علی اصغر فانی، عضو شورای عالی آموزش و پرورش، گفت که بسیاری از دانش آموزان ایرانی به دلیل کمبود يا نداشتن امکانات استفاده از آموزش مجازی، مدارس دولتی را ترک کرده و از کلاس درس محروم و خارج می شوند.

اصغر فانی در مورد بازگشایی مدارس در کرونا و پیامدهای تعطیلی آنها گفت: «در همه کشورها، برای پیشگیری و جلوگیری از گسترش ویروس کرونا، آخرین گزینه تعطیلی مدارس است».

 

افزایش شرایط بیسوادی در کشور

 

وی اضافه کرد: «چگونه یک دانش آموز کلاس اول که خواندن و نوشتن نمی داند می تواند از فضای مجازی استفاده کند و به صورت الکترونیکی بیاموزد».

وی توضیح داد که یادگیری در فضای مجازی از نظر آموزش بسیار بی تأثیر است زیرا به این ترتیب در آینده با یک نسل بیسواد روبرو خواهیم شد.

عضو شورای عالی آموزش و پرورش همچنین تاکید کرد:‌«تعطیلی مدارس دولتی منجر به آسیب های آموزشی مانند کاهش مهارت های ارتباطی، کاهش مشارکت اجتماعی، ضعف تحصیلات و عدم آگاهی عمومی خواهد شد».

 

بازگشایی تدریجی مدارس دولتی 

 

اصغر فانی همچنین تأکید کرد که بازگشایی مدارس در این شرایط به تدریج و با توجه به شرایط و گسترش کرونا در هر منطقه صورت خواهد گرفت و نیازی به بازگشایی همه مدارس در یک تاریخ خاص نیست.

وی افزود : «ابتدا باید شرایط مختلف را برای هر مکان از نظر شیوع کرونا (آبی، نارنجی، زرد و قرمز) تعریف کنیم و بر این اساس تصمیم به بازگشایی مدارس و ادامه تحصیل می گیریم.
شورای عالی آموزش و پرورش این تصمیمات را اتخاذ و به استانها اطلاع داده و آنها را در همه رسانه های دولتی منتشر خواهد كرد».