حمله هوایی

تلویزیون ترکیه ادعاهای ایران در مورد تغییر مسیر هواپیما را تضعیف می کند و با خاک یکسان کرد: «به دلیل نقص فنی نبود که هواپیمای ترکیه ای در فرودگاه بین المللی خمین فرود نیامد، بلکه به دلیل هشدار حمله هوایی بود که هواپیمای ما تغییر مسیر داد».

تلویزیون ترکیه، در بیانیه رسمی، آنچه ایران درباره دلیل تغییر مسیر پرواز هواپیمای خود در فرودگاه خمین تکرار کرد را رد کرد، زیرا ایران نشان داد که دلیل این کار نقص فنی موجود در هواپیما است و این نیست درست است.

در این بیانیه همچنین مشخص شد که دلیل تغییر مسیر پرواز دریافت اخطار حمله هوایی بوده و بنابراین خلبان به سمت اوکراین حرکت کرده است.

در همین حال، وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد اینکه چرا هواپیمای ترکی در فرودگاه امام خمینی (ره) فرود نیامد، گفت که ایران از این شرکت هواپیمایی خواسته است تا از هواپیمایی ترکیش ایرلاینز بخواهد که چرا خلبان این کار را انجام داده است؟ این غیر معمول است و ترکیه باید بیانیه توضیحی را منتشر کند.

محمد اسلامی وزیر راه تأیید کرد که شرایط فرود هواپیمای ترکی در فرودگاه امام عادی بود. وی توضیح کرد: «رفتار خلبان ترکیش ایر منطقی نبود، هیچ شرایط خاصی برای پرواز ترکیش‌ ایر وجود نداشته است».

اسلامی توضیح داد که خلبان ترکیش ایر می‌توانست در فرودگاه امام فرود بیاید، و تذکرات لازم به سازمان هواپیمایی ترکیه و هواپیمایی ترکیش ایر داده خواهد شد».