وزیر راه به درخواست افزایش ۶۰٪ استفاده از صندلی های هواپیمایی اعتراض دارد

محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی ایران، به درخواست شرکتهای هواپیمایی برای افزایش ۶۰٪ استفاده از صندلی های هواپیمایی معترض است.

وی با توجیه امتناع خود گفت: «نه ایران ایر و نه سایر ایرلاین های داخلی مضر نیستند».

اسلامی در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم گفت که وی به دلیل پروتکل های بهداشتی و اقدامات پیشگیرانه برای مبارزه با شیوع ویروس کرونا  به درخواست این شرکتها برای افزایش ۶۰٪ استفاده از صندلی های هواپیمایی اعتراض کرد.

وی گفت: «ستاد ملی مبارزه با کرونا اعلام کرد که حداکثر ۶۰٪ است و تصمیم همچنان ادامه دارد».

شرکتهای ایرلاینی باید صورت مالی خود ارائه دهند

وی تاکید کرد: «زمان کنونی زمان مناسبی برای چنین درخواست هایی نیست زیرا در شرایط دشواری قرار داریم و باید دست به دست هم دهیم تا با کمترین ضرر بر آن غلبه کنیم. و باید برای جبران تسهیلات دیگر را برای ایرلاینهای داخلی فراهم كنیم».

وزیر راه به درخواست افزایش ۶۰٪ استفاده از صندلی های هواپیمایی اعتراض دارد

وزیر راه اضافه کرد که تاکنون ۲۵۰۰ میلیارد تومان با نرخ سود ۱۲٪ شرکت های هواپیمایی اختصاص یافته و همه شرکت های هواپیمایی آن را کسب کرده اند.

وزیر راه تصریح کرد که اگر شرکت های هواپیمایی ضرر می کنند، باید صورتهای و اطلاعات مالی خود را به وزارت راه و شهرسازی ارائه دهند سپس وزارت به دنبال راه حل های مناسب خواهد بود.

وی افزود: «با این حال، تا به امروز، هیچ شرکتی صورتهای مالی خود را ارائه نکرده و از پیشنهاد ما استقبال نکرده است».

وی دوباره تأکید کرد که هیچ شرکتی با کاهش درصد صندلی زیان ده ندیده است و اگر این درصد سودآور نبود، آنها باید شواهد را به مقامات وزارت راه و شهرسازی ارائه دهند.