مهاجری: ایران مگر در دوران دولت نژاد شاهد

مدیر مسئول روزنامه “جمهوری اسلامی”، مسیح مهاجری، در مورد نگرانی ها خود در مورد گسترش اشخاصی مانند احمدی نژاد صحبت کرد.

وی اظهار داشت که دلیل این نگرانی ها کاملاً روشن است، و گفت: «به سرعت و به شدت به سمت گسترش افرادی با چهره هایی چون احمدی نژاد پیش می رویم».

مهاجری توضیح داد که اکنون بیماری های عمده سیستم و کشور به سه دسته فوق العاده تأسف آور “دروغ، دزدی و دغل” تقسیم شده اند.

ایران مگر در دوران دولت نژاد شاهد "دروغ، دزدی و دغل" نبوده است

وقتیکه دزدی به نهادهای دولت می رسد جلوگیری کردن از گسترش آن دشوار است 

وی نشاد داد:‌«این سه “د” که جامعه ما را پر می کند، ایران قبل از دولت احمدی نژاد نمی دانست. منظورم از کلمه این نیست که هیچ دزدی یا دروغی نبوده است، ولیکن این مقدار زیاد نبوده و شامل نهادسازی هم نبوده است. اما از دوره احمدی نژاد این ویژگی ها دولت را نهادینه کرده است».

وی تاکید کرد که وقتیکه دروغ، دغل و دزدی به نهادهای دولتی می رسد، جلوگیری از شیوع آن دشوار می شود.

مردم باید با رهبران در برابر این وضعیت متحد شوند

مهاجری اضافه کرد: «من راه حل را از دو طریق می دانم، یکی از طریق سیستمی که باید نسبت به این مسائل جدی هوشیار باشد و دیگری از طریق آفزایش آگاهی مردم».

حجت الاسلام والمسلمین خاطرنشان کرد: «افرادی که از دروغ، دزدی و دغل رنج می برند، مردم هستند. زیرا این دلالان و سوداگران مافیایی دزدکی حرکت می کنند و جیب خود را پر می کنند و جیب مردم را خالی می کنند».

وی اظهار داشت: «بنابراین مردم باید متحد در برابر این وضعیت بایستند و رهبران ایران باید در صف مقدم قرار گیرند. تا جامعه به فرهنگ انقلاب بازگشت و دوباره چهره های خوبی مانند آقای بهشتی، هاشمی یا رجایی را می بینیم که در آینده به آنها بسیار نیاز داریم».