خصوصی‌سازی مدارس

محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، طی نامه ای خود در ششمین نشست همایش ملی مرکز آموزش اسلامی، از خصوصی‌سازی مدارس انتقاد کرد.

قالیباف در سخنان خود اظهار داشت: «هدف ما افزایش مشارکت مردم در تربیت فرزندان است.

اما در عین حال، آماده نیستیم که تحصیلات را برای یک گروه خاص برای دستاوردهای اقتصادی بگذاریم».

رئیس مجلس شورای اسلامی در ششمین همایش ملی مرکز آموزش اسلامی که صبح امروز از راه دور برگزار شد و در سراسر کشور پخش شد، و اعلام کرد که اهمیت آموزش و آموزش از اهمیت امنیت و دفاع از میهن کمتر نیست.

قالیباف نيز نشان داد: «می دانیم که پایه و اساس تعلیم و تربیت معلمان هستند زیرا آنها عناصر هدایت و تعلیم و تربیت برای یک نسل از دانشمندان، متفکران و دینداران هستند».

وی اضافه کرد:‌«به نظر من ، آموزش و پرورش بسیار مهم است و اهمیت آن از امنیت و دفاع از کشور کم نیست. و رهبر معظم انقلاب بارها تأكيد كرده اند كه به تعليم و تربيت آينده سازان كشور توجه ويژه دارند».

همچنین وي تأکید کرد که همه افراد جامعه باید متحد و همکاری کنند تا از آموزش و پرورش برای آینده بهتر کشورمان حمایت کنند.

رئیس مجلس اظهار داشت: «می خواهیم مشارکت مردم را در تربیت فرزندانشان افزایش دهیم، اما آماده خصوصی‌سازی مدارس نیستیم و تحصیلات را برای منافع اقتصادی به کلاس خاصی واگذار نمی کنیم».

وی افزود: «من امیدوارم که آموزش و پرورش در آینده از اولویت های اصلی کشور باشد زیرا دولت و مجلس نقش اساسی در حمایت از معلم و مدرسه دارند».