مرکز واکسن‌سازی

دکتر سعید نمکی، وزیر بهداشت ایران، اظهار داشت که ایران بسته به دانش محلی در ماه های آینده به یک مرکز واکسن‌سازی در جهان خواهد شد.

 اظهارات دکتر نمکی در جریان مراسم کارآزمایی بالینی موسسه سرم و واکسن ‌سازی رازی بود که صبح امروز در وزارت بهداشت برگزار شد.

وزیر بهداشت نشان داد که آینده کرونا نیز مانند آینده واکسن کرونا نامشخص است و متخصصان نمی توانند نسبت واکسن کرونا را که آینده را تضمین می کند و از سقوط جهان در این ورطه جلوگیری می کند، تعیین کنند.

وی توضیح داد: «ایران سه روش برای پوشاندن و تهیه واکسیناسیون برای مردم دارد که راه اول اتکا به شرکت های مبتنی بر دانش ‌بنیان و منابع در کشور است. راه دوم، دانش فنی از خارج از مرزهای ما، برای دوستانه ترین گروه ها و کشورها بود و راه سوم واردات واکسن کرونا بود».

دکتر نمکی افزود که مجموعه برکت در آزمایشات بالینی فاز دوم موفق شده است که از علمی ترین و موثرترین روش ها است.

در مورد واکسن موسسه سرم و واکسن‌سازی رازی، وزیر اشاره کرد که این اولین واکسن تولید شده در جهان است زیرا از گروهی از فرم های استنشاق شده به عنوان یک دوز تقویت کننده و یک فرم نوترکیب پروتئین نوترکیب تشکیل شده است.

وی توضیح داد که واکسن رازی توانایی تغییر شکل خود را در صورت جهش در ویروس کرونا دارد.

نمکی تأیید کرد که این واکسن عوارض جانبی بسیار کمی دارد و باعث می شود فرد توانایی انتقال ویروس کرونا را از دست بدهد و به همین دلیل، ایران مرکز واکسن‌سازی در جهان خواهد بود.