شب عید

علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت که افزایش ویروس کرونا در برخی مناطق آغاز شد و استان های تهران و البرز هنوز زرد بودند و وی آرزو کرد مردم شب عید آرام داشته باشند زیرا اوضاع شکننده می شود.

سخنان رئیسی در پایان جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا امروز شنبه ۱۸ بهمن بود، جایی که وی آخرین تصمیمات فرماندهی ملی ضد کرونا را روشن کرد.

در ابتدا وی به پرونده بیماران کرونا در ایران و بقیه جهان اشاره کرد و گفت که وضعیت اروپا و آمریکا نگران کننده است و حتی با وجود اینکه آنها واکسیناسیون را آغاز کرده اند وضعیت خوبی نیست.

 

تلاش برای جلوگیری از دسترسی به مرحله چهارم

 

رئیسی اضافه كرد: «شهرهای نارنجی ما چند برابر شده اند، و این یک هشدار جدی برای همه است، زیرا تعداد شهرهای زرد نیز افزایش یافته است و تعداد افراد مبتلا به کرونا بار دیگر افزایش یافته است و ما در تلاش هستیم آن را کنترل کنیم».

وی ادامه داد: «در شمال و چندین استان دیگر، وضعیت نیاز به مراقبت، کنترل و مطابقت با دستورالعمل های بهداشتی دارد اگر می خواهیم شب عید خوبی و آرامی داشته باشیم ».

سخنگوی رسمی ستاد ملی مقابله با کرونا افزود که هفته گذشته دو استان نارنجی داشت اما اکنون تعداد شهرهای نارنجی در سایر استان ها نیز افزایش یافته است.

وی توضیح داد: « شهرهای نارنجی از ۱۸ به ۳۶، شهرهای زرد از ۱۳۰ به ۱۶۸ و شهرهای آبی از ۳۰۶ به ۲۳۴ کاهش یافته است».