خودکشی
خودکشی یک کودک کار در ماهشهر

خودکشی یک کودک کار در ماهشهر، محمد کودک کار ۱۴ ساله، صبح گذشته در خانه‌ پدری‌اش‌ خود را به دار آویخت.

خودکشی یک کودک کار در ماهشهر

محمد کودک کار ۱۴ ساله، صبح گذشته در خانه‌ پدری‌اش‌ خود را به دار آویخت، یکی از دوستان محمد به عصر جنوب گفت که فقر دلیل تصمیم محمد برای پایان دادن به زندگی خود بود.

محمد به عنوان یک دستفروشی کار می کرد و اخیراً به کار فروش آب تصفیه شده با دوچرخه که توسط نزدیکانش تهیه شده بود روی آورد ، اما پس از شیوع کرونا هیچ کس حاضر به خرید آب از فروشنده نشد.

علت خودكشي اين کودک

دوست محمد می گوید: او سال گذشته به دلیل مشکلات مالی و نان آور بودن مجبور شد مدرسه را ترک کند.

محمد به عنوان یک دستفروشی کار می کرد و اخیراً به کار فروش آب تصفیه شده با دوچرخه که توسط نزدیکانش تهیه شده بود روی آورد ، اما پس از شیوع کرونا هیچ کس حاضر به خرید آب از فروشنده نشد.

وی در سال های گذشته علاوه بر شغل خود به عنوان دستفروشی‌ ، به به توپ‌جمع‌‌ کنی در استادیوم فوتبال ماهشهر کار می کرد تا هزینه تحصیل خود را پرداخت کند.

برخی از ورزشکاران به عصر جنوب می گویند که محمد در طول سالهایی که تحصیل می کرد ، بارها و بارها 5000 تومان از آنها درخواست کرده تا بتواند دفتر و خودکار برای ادامه تحصیل تهیه کند.

محمد که با پدر و مادر مسن خود در منطقه فقیرنشین در قسمت قدیمی مرکز شهر ماهشهر زندگی می کرد ، صبح روز گذشته خود را حلق آویز کرد.