رئیس بورس

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیته اقتصادی، اظهار داشت که این کمیته اخباری را در مورد معرفی برخی افراد بدون صلاحیت های لازم و سابقه حرفه ای برای سمت رئیس بورس دریافت کرده است.

پورابراهیمی گفت: «شورای عالی بورس اوراق بهادار و وزارت اقتصاد مسئولیت مستقیم در انتخاب فرد واجد شرایط لازم را دارند».

 

محمدرضا پورابراهیمی هشدار داد که نتایج انتخاب یک فرد نامناسب که صلاحیت کافی برای این موقعیت حساس را ندارد، و تأکید کرد که وضعیت اقتصادی کنونی ایران بسیار حساس است.

وی توضیح داد: «فرد مناسب برای سمت رئیس بورس باید دارای سابقه حرفه ای و اجرایی در بازار سرمایه، تحصیلات تخصصی در زمینه بازار سرمایه باشد و در شرایط فعلی جسارت در تصمیم گیری داشته باشد».

 

رئیس کمیته اقتصادی مجلس اضافه كرد: «کسی که این ویژگی ها را داشته باشد توسط پارلمان به عنوان رئیس این سمت مهم حمایت خواهد شد.
اما اگر شورای عالی بورس اوراق بهادار و وزارت اقتصاد به این موضوع اهمیت ندهند و فرد مناسبی را انتخاب نکنند، مسئولیت مستقیم این انتخاب به عهده آنهاست و ما با آنها روبرو خواهیم شد».

وی افزود: «انتخاب نادرست به منافع سرمایه گذاران، که امروزه شرایط و حوادث بازار سرمایه را رصد می کنند ، آسیب جدی می رساند».

 

محمدرضا پورابراهیمی تأکید کرد که نام کاندیداها مهم نیستند، اما مجلس نسبت به این واقعیت حساس است که نامزد ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار باید صلاحیت های لازم را در این زمینه داشته باشد.

و نشان داد که اگر به هر دلیلی، وزارت اقتصاد اصرار دارد شخصی را انتخاب کند که ظرفیت کافی در این زمینه نداشته باشد، مجلس از ابزارهای نظارتی خود در این زمینه استفاده خواهد کرد.