زندان اوین
عدم رسیدگی پزشکی به وضعیت فاطمه مثنی در زندان اوین

عدم رسیدگی پزشکی به وضعیت فاطمه مثنی در زندان اوین، فاطمه مثنی ، زندانی سیاسی در زندان اوین ، علیرغم وخیم شدن وضعیت و خونریزی روده ، از معالجه پزشکی محروم شد.

عدم رسیدگی پزشکی به وضعیت فاطمه مثنی در زندان اوین

فاطمه مثنی ، زندانی سیاسی در زندان اوین ، علیرغم وخیم شدن وضعیت و خونریزی روده ، از معالجه پزشکی محروم شد.
گفته می شود که امین وزیری ،دادیار ناظر امور زندانیان سیاسی ، با صدور مجوز اعزام وی به مطب پزشکی قانونی و درخواست مرخصی استعلاجی مخالفت کرده است. امین وزیری با این مخالفت می کند ، در حالی که پزشک خانم مثنی معتقد است که تحمل زندان وی به دلیل شرایط جسمی غیرممکن است.

مسئولان زندان نیز از پرداخت هزینه های درمان وی خودداری می کنند و خانواده یک زندانی سیاسی هر 50 روز یکبار دارو تهیه می کنند و به زندان تحویل داده می‌شود.

گلرخ ایرایی به زندان آمل تبعید شد

زندانی سیاسی گلرخ آرای شب یکشنبه 5 بهمن از زندان قرچک ورامین به زندان آمل منتقل شد. گلارخ آرائی که در تاریخ ۲۳ آذرماه مورد ضرب و شتم قرار گرفت و از زندان قرچک به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در بال ۲ الف زندان اوین منتقل شد ، بعد از 43 روز بازجویی بعد از ظهر دیروز به زندان قرچک در ورامین بازگردانده شد.
او دقایقی پس از انتقال به زندان قرچک بار دیگر به زندان امل منتقل شد.