پریسا رفیعی
پریسا رفیعی به ۱۵ ماه حبس بیشتر محکوم شد

پریسا رفیعی به ۱۵ ماه حبس بیشتر محکوم شد، وکیل پریسا رفیعی ، دانشجو و فعال صنفی ، گزارش داد که شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر موکل وی را به 15 ماه زندان محکوم کرده است.

پریسا رفیعی به ۱۵ ماه حبس بیشتر محکوم شد

وکیل پریسا رفیعی ، دانشجو و فعال صنفی ، گزارش داد که شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر موکل وی را به 15 ماه زندان محکوم کرده است.

مصطفی نیلی در حساب شخصی خود در توییتر نوشت شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر انقلاب ، بر اساس اعتراض سرپرست دادسرای (اوین) به برای برائت خانم رفیعی ، حکم را نقض کرده و پریسا رفیعی را به 15 ماه زندان به جرم تبلیغ علیه نظام به حکوم کرد.

به گفته آقای نيلی ، سند این حکم پیام خانم رفیعی در مورد شرایط بازداشت موقت وی بود. بخش 36 حکم را بر اساس ماده 137 حکم را تشدید کرد

پریسا رفیعی، دانشجوی زندانی

پریسا رفیعی ، دانشجوی دانشگاه هنرهای زیبای تهران و هم اکنون فعال صنفی زندانی ، در ماه اردیبهشت سال ۹۸ در نامه ای به شرایط بازداشت و فشار بر فعالان زن با استفاده از تاکتیک هایی مانند آزمایش بکارت اعتراض کرد.

این نامه اساس کیفرخواست و پرونده جدیدی را علیه این فعال صنفی تشکیل داد ، در حالی که شعبه 26 دادگاه انقلاب به ریاست ایمان افشاری وی را از اتهام تبلیغ علیه نظام تبرئه کرد.

پریسا رفیعی در سال 1397 به اتهام “تاجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور” ، “فعالیت تبلیغی علیه نظام” و “اخلال نظم عمومی” به هفت سال زندان محکوم شد و هم اکنون در زندان اوین بازداشت است.