زنان ایرانی
سرکوب آزادی های زنان ایرانی در طی چهار دهه استبداد

سرکوب آزادی های زنان ایرانی در طی چهار دهه استبداد، پس از پایان رژیم شاه ، مردم ایران ، به ویژه زنان ایرانی ، به دنبال حقوق بشر و آزادی های خود برای ساختن جامعه ای جدید بودند.

سرکوب آزادی های زنان ایرانی در طی چهار دهه استبداد

پس از پایان رژیم شاه ، مردم ایران ، به ویژه زنان ایرانی ، به دنبال حقوق بشر و آزادی های خود برای ساختن جامعه ای جدید بودند.

اما یک هفته پس از 22 بهمن ، رژیم آخوندها سرکوب آزادی های زنان ایرانی را آغاز کرد.

خمینی از بزرگترین دشمنان حقوق زنان در ایران بود

خمینی ایدئولوژی خود را در پاسخ به یک روزنامه نگار هنگامی که از او پرسید در مورد نقش زنان در حکومت اسلامی نشان داد. و گفت: “اکنون زمان آن نیست.” اما بعد از 22 بهمن ، او چهره واقعی خود را بدون تأخیر نشان داد.

۷اسفند ۱۳۵۷: دفتر خمینى لغو قانون حمایت خانواده را اعلام کرد.

۸اسفند ۱۳۵۷: قانون خدمات اجتماعی زنان لغو شد.

۹اسفند ۱۳۵۷: تبعیض جنسی علیه زنان در حوزه های ورزشی تعمیم داده شد.

۱۱ اسفند ۱۳۵۷: زنان از قضاوت منع شدند.

۱۳اسفند ۱۳۵۷: مرد حق دارد هر زمان كه بخواهد همسرش را يك طرفه طلاق دهد.

۱۶اسفند ۱۳۵۷: فتوایی صادر شد که زنان را مجبور به پوشیدن حجاب می کند. روز بعد ، کارمندان زن که بی حجاب بودند اجازه ورود به محل کار خود را نداشتند.

در پایان سال ۱۳۵۹ ، انواع جداسازی زنان و مردان در وسایل نقلیه عمومی ، اماکن تفریحی ، دریا و مناطق دیگر برقرار بود.

در سال ۱۳۶۱ ، سن ازدواج دختران به 9 سال کاهش یافت. یک دهه بعد و تحت فشار افکار عمومی ، قانون تغییر یافت و سن ازدواج دختران را به 13 سال رساند.

محروميت زنان را از اشتغال و حقوق خانواده

از سال 1391 ، رژیم آخوندها سهمیه های گسترده جنسی را در دانشگاه ها اجرا کرده و دانشجویان دختر از 77 برنامه دانشگاهی به طور کلی منع شده اند. در همان سال دانشگاه های تک جنسیتی برای جداسازی دانشجویان ایجاد شد.

در اردیبهشت سال ۱۳۹۲ ، خامنه ای طرحی را برای افزایش جمعیت و بچه دار کردن پیشنهاد داد. به دنبال این، پارلمان رژیم لایحه جدیدی را تصویب کرد که صریحاً حقوق کار و حقوق زنان را از اشتغال و حقوق خانواده هر چه بیشتر محروم نمود..

در ژانویه 2015 ، پارلمان رژیم پیش نویس قانون “حمایت از عفت و حجاب” را که فعالیت زنان در اتحادیه های کارگری را بر اساس جنسیت در محل کار و از 7 صبح تا 10 شب محدود می کند ، تصویب کرد.

بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه صراحتاً صدور گذرنامه برای زنان متاهل را به موافقت کتبی شوهر موکول می کند.

محرومیت از زنان تحت حکومت آخوندها بسیار زیاد است ، از جمله دوچرخه سواری ، ورود به باشگاه های ورزشی برای تماشای مسابقات ، حضور در سن بازی ، انفرادی بازی و