کودک‌آزاری
دستگیری متهم کودک‌آزاری در نیشابور

دستگیری متهم کودک‌آزاری در نیشابور، رئیس اداره بهزیستی نیشاپور گفت: چند روز پیش مردی که کودک را تنبیه و شکنجه می کرد در یک مغازه در نیشاپور دستگیر شد.

دستگیری متهم کودک‌آزاری در نیشابور

رئیس اداره بهزیستی نیشاپور گفت: چند روز پیش مردی که کودک را تنبیه و شکنجه می کرد در یک مغازه در نیشاپور دستگیر شد.

علی صدر در مصاحبه با خبرنگار تسنیم در نیشاپور از دستگیری كودک آزار نیشابوری خبر داد و گفت: فرد دستگیر شده در حال حاضر تحت بازجویی است و جزئیات کودک‌آزاری وى در دست بررسی است.

وی گفت: “خوشبختانه کودک آسیب جدی ندیده و اکنون تحت سرپرستی خانواده است. کار قضایی با همکاری پلیس فتا و دادستانی عمومی” امروز بعد از ظهر “معمول شد و عامل آن دستگیر شد.

رئیس اداره بهزیستی نیشاپور با اشاره به انتشار ویدئویی از این کودک بدسرپرست در شبکه های اجتماعی گفت: اداره بهزیستی عصر امروز این پرونده را پیگیری کرد و دادستانی نیشاپور و پلیس فتا را از متهم مطلع کرد.

دستگیری دومین متهم کودک‌آزاری در نیشابور

روابط عمومی دادگستری خراسان رضوی: پس از انتشار عکس های متأثر کننده در پرونده کودک آزاری در فضای مجازی ، متهم دوم کودک آزاری در نیشاپور دستگیر شد.

دادستان عمومی و انقلاب نیشاپور افزود: همچنین پس از نتیجه گیری مقدماتی ، فرد دیگری به دلیل تبانی با متهم اصلی شناسایی و صبح امروز در این شهرستان دستگیر شد.

متهمان به جرم خود اعتراف کردند و این پرونده به دلیل کودک آزاری و تولید و انتشار تصاویر کودک آزاری که به احساسات عمومی آسیب می زند ، در جریان است.