شهرداری تهران

معاون امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران از تدابیر اندیشیده شده برای فعالیت دستفروشان مترو خبر داد.

محمدرضا جوادی، معاون فرهنگی و اجتماعی شهردار، از اقدامات انجام شده برای کنترل فروشندگان خیابانی در مترو خبر داد.

 وی ذکر شد که در جلساتی که سال گذشته با فروشندگان برگزار شد، آنها توافق کرده بودند که در ساعت های پرتردد وارد واگن های مترو نشوند. اما با گسترش و تشدید کرونا، مشکلات اقتصادی نیز بدتر شده اند.

جوادی توضیح داد که حداقل ۲۰٪ از طبقه متوسط ​​جامعه فقیر شده اند و یکی از فروشندگان خیابان گفت که او قبلاً در محله ای زندگی می کرد اما اکنون به دلیل اوضاع نابسامان اقتصادی به دانشگاه رفته است. 

وی اضافه کرد که بنابراین، برخی از مردم نه تنها از مرکز شهر به جنوب یا حومه شهر بلکه به مکان های دور از تهران نیز نقل مکان کرده اند.

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران اظهار داشت: «به این دستفروشان نمی توان گفت كه در اتومبیل های مترو فروش نگذارند».

وی افزود: «دستفروشی مسئله مهمی است و این مسئله در مورد مسئله دیگری مانند کار کودکان در خیابان ها و چهارراه ها صدق می کند. باید سعی کنیم آنها را از فقر خارج کنیم، در غیر این صورت این مشکل حل نخواهد شد».

از سوی دیگر، جوادی اظهار داشت: «با تحریم ها و مشکلات اقتصادی روبرو هستیم اما نمی توانیم ایستگاه مترو را متوقف کنیم و از ورود شخصی که بار حمل می کند به مترو جلوگیری کنیم».