لغو انتخابات

کریم صفایی، رئیس پیشین فدراسیون تیراندازی با کمان از وزارت ورزش شکایت کرد و درخواست لغو انتخابات فدراسیون را داشت.

رئیس پیشین فدراسیون تیراندازی با کمان در مورد سخنرانی فدراسیون بین المللی تیراندازی در مورد انتخابات این اتحادیه صحبت کرد.

 

  • فدراسیون‌های مستقل نداریم 

وی نشان داد: «فدراسیون جهانی برای حدود ۱۰ ورزشکار و کسانی که ثبت نام کرده بودند اما اجازه رأی دادن نداشتند نامه ارسال کرد. و همچنین یکی از این پیام ها شخصاً برای من ارسال شده است و من نسبت به پیام فدراسیون جهانی بی تفاوت نخواهم بود».
صفایی نیز توضیح داد:‌ «فدراسیون جهانی تیراندازی از من خواست گزارشی از وقایع فدراسیون تیراندازی ایران را ارائه دهم و من به شعبانی‌بهار برای لغو انتخابات یک هفته فرصت می دهم و روند آن را از سر بگیرد».

وی تاکید کرد: «اگر این اتفاق نیفتد، این گزارش را به مقامات بین المللی برای کل ورزش ارسال می کنم».

 

  • انتصاب افراد بر اساس سلایق سیاسی خود

رئیس سابق اتحادیه تیراندازی، یکی از ثبت نام کنندگان و نامزدهای انتخابات اظهار داشت: «از وزارت ورزش و فدراسیون تیراندازی با کمان شکایت خود را به دادگاه قضایی اداری رساندم و خواستار لغو این انتخابات شدم و نتایج را به زودی اعلام خواهم کرد»