فوتبالیست‌های

مهدی علی‌نژاد، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ ای وزارت ورزش و جوانان، از افزایش قرارداد فوتبالیست‌های ایران در دوره کرونا انتقاد کرد.

انتقاد معاون وزیر ورزش و جوانان در جریان کنفرانس مطبوعاتی که صبح امروز در سری جلسات مدیران وزارت ورزش برگزار شد، که هفته گذشته آغاز شد.

علی‌نژاد در طی این نشست خبری اظهار داشت که ورزش در سالی که گذشت درگیر کرونا بود. وی تاکید کرد بر آسیبی که به ورزش وارد شد، متمایز از سایر حوزه‌ها بود. 

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان گفت: «باید بگویم که در تمام دنیا، فوتبالیست‌های همه کشورها به دلیل کرونا قرارداد خود را کاهش داده اند، اما در ایران این سه برابر شده است».

وي در پاسخ به تغییراتی که در سمت خزانه دار فدراسیون جودو رخ داد، گفت: «اساسنامه فدراسیون ها مشخص است و پذیرش استعفا یا برکناری را با تأیید رئیس شورا پیش بینی می کند و من این کار را نکردم و با استعفا از این اتحادیه موافقت کنید».

وی اضافه کرد: «استعفای خزانه دار فدراسیون جودو بدون تأیید رئیس انجمن پذیرفته شد و در واقع هنگام اعلام جایگزینی، تغییرات به ما اعلام شد».

در مورد وضعیت فعالیتهای ورزشی در حال حاضر، وی گفت كه بسیاری از افراد هنگام تأسیس لیگ فوتبال اعتراض كردند، اما ما همچنین نتایج این فصل را از نظر كرونا و تأثیرات آن بر تیمها دیدیم.