مذاکرات هسته‌ای

دیروز، شنبه ۲ اسفند، رافائل ماریانو گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای آغاز مذاکرات هسته‌ای بین آژانس بین المللی “IAEA” و سازمان انرژی اتمی ایران وارد تهران شد.

گروسی در راس هیئتی برای دیدار با مقامات ایرانی وارد تهران شد و در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی، بهروز کمالوندی، معاون امور بین‌الملل، حقوقی و مجلس و سخنگوی سازمان انرژی اتمی پذیرفته شد. 

 

  • صیانت ازمنافع ملت ایران

 

مذاکرات صبح امروز، ۳ اسفند، میان سازمان انرژی اتمی ایران و آژانس بین المللی به منظور هماهنگی در اجرای همزمان “قانون راهبردی کار برای لغو تحریم ها و محافظت از منافع ملت ایران” و فعالیت های پادمان آژانس آغاز شد.

گروسی صبح امروز در تهران با علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، در مورد لغو تحریم ها و توافق نامه برجام دیدار کرد.

این مذاکرات هسته‌ای مربوط به چگونگی اجرای مفاد نامه ۲۷ بهمن ایران به آژانس بین المللی انرژی اتمی، در راستای اجرای ماده ۶ قانون استراتژیک کار برای لغو تحریم ها و حمایت از منافع مردم ایران و به درخواست مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی است.

 

  •  لغو تحریم‌های علیه ایران

 

تمرکز اصلی این گفتگوها بر روی موضوعات فنی و ترتیبات اجرایی، تعلیق نظارت و پروتکل اضافی، اقدامات داوطلبانه برای پادمان های اضافی و چگونگی ادامه همکاری بین دو طرف خواهد بود.

ایران رسماً به آژانس انرژی هسته ای بین المللی اعلام کرده بود که از روز سه شنبه، ۵ اسفند، عملیات بازرسی‌های آژانس در تأسیسات هسته ای خود را متوقف می کند.