۲۵ میلیون نفر توان خرید گوشت را ندارند
۲۵ میلیون نفر توان خرید گوشت را ندارند

۲۵ میلیون نفر توان خرید گوشت را ندارند، رحمت الله نوروزی ، عضو کمیته کشاورزی مجلس شورای اسلامی ، می گوید که شش دهم مردم ، یا بیش از 25 میلیون نفر ، توانایی خرید گوشت را ندارند.

۲۵ میلیون نفر توان خرید گوشت را ندارند

رحمت الله نوروزی ، عضو کمیته کشاورزی مجلس شورای اسلامی ، بيان كرد که شش دهم مردم ، یا بیش از 25 میلیون نفر ، توانایی خرید گوشت را ندارند.

این نماینده مجلس، شامل کارگران ، کارمندان و بازنشستگان از میان این دسته ها بود.

طبق مرکز پژوهش‌های مجلس ، مصرف گوشت قرمز در سال 98 در بین طبقه متوسط ​​بیش از 30 درصد نسبت به سال 95 کاهش یافته است.

کاهش تامین ارز مورد نیاز کالا‌های اساسی

علی ربیعی “کاهش در عرضه ارز مورد نیاز کالاهای اساسی” را دلیل اصلی افزایش قیمت عنوان کرد.

اقتصاددانان می گویند در یک سال گذشته ، همزمان با افزایش تحریم ها ، کاهش درآمدهای نفتی ، نوسانات نرخ ارز و بالا رفتن قیمت کالاها ، این کالاها قدرت خرید بسیاری از خانواده های ایرانی را کاهش داده و خط فقر ایران را گسترش داده است.

ارقام مختلفی درباره خط فقر مطلق در ایران اعلام شده است ، اما اگر رقم 10 میلیون تومانی صحیح باشد ، پس از سال 96 خط فقر مطلق دو برابر شده است. به گفته حسین راغفر ، استاد دانشگاه ، خط فقر مطلق در سال 96 حدود چهار میلیون تومان بوده است.

سال گذشته مرکز تحقیقات مجلس نیز گزارش داده بود که حدود 23 تا 40 درصد از جمعیت ایران در سال 97 در معرض خطر فقر بودند.